Zalman

只管发糖

#基锤#小剧场,哭包儿攻

以一个cp来说呢,如果要锤子受得完整,受得全面,就不得不探讨下基神攻的问题,哭包儿攻什么的,一旦接受了这个设定。。#雷警示#                           
(对白的位置有点别扭,然而懒得改了= =)


评论(2)

热度(67)